چهارشنبه 04 بهمن 1396
09:00 تا 10:00
سخنرانی
دکتر ناصر مدیری
جرم شناسی امنیت سایبری
چهارشنبه 04 بهمن 1396
10:00 تا 11:00
سخنرانی
دکتر بهمن جوادی
Fog Computing: Issues, Challenges and Opportunities
چهارشنبه 04 بهمن 1396
11:00 تا 12:00
سخنرانی
دکتر بهروز امیدوار تهرانی
Optimization-based User Group Management: Discovery, Analysis, Recommendation
چهارشنبه 04 بهمن 1396
12:00 تا 13:00
نشست تخصصی
دکتر محمدحسین یغمایی مقدم
IOT infrastructure for Smart City
چهارشنبه 04 بهمن 1396
13:00 تا 14:00
سخنرانی
دکتر مجید وفایی جهان
متعاقبا اعلام می‌گردد.
پنج شنبه 05 بهمن 1396
09:00 تا 10:00
سخنرانی
دکتر محمدحسین جاویدی دشت بیاض
متعاقبا اعلام می‌گردد.
پنج شنبه 05 بهمن 1396
10:00 تا 11:00
سخنرانی
دکتر محمدباقر منهاج
متعاقباً اعلام می‌گردد.