وزیر علوم در دانشگاه سمنان حضور یافت.

اجمالی/ حضور شبانه وزیر علوم در دانشگاه سمنان

به گزارش فارس، وزیر علوم در دانشگاه سمنان حضور یافت.

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید