کارکنان پرتلاش فولاد هرمزگان در سال «مهار تورم و رشد تولید» با پشتکار و کار تیمی، با وجود محدودیت‌های فراوان در بحث تأمین انرژی و گرمای طاقت‌فرسا موفق به ثبت رکوردهای جدیدی در ناحیه فولادسازی به‌ویژه تولید 449 هزار تن تختال و رشد 15 درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته شدند.

ثبت رکوردهای متعدد در فولاد هرمزگان در بهار امسال

به گزارش فراخوان مقاله چهارمین کنگره بین‌المللی فن‌آوری، ارتباطات و دانش از بندرعباس، جهادگران عرصه صنعت در ناحیه فولادسازی و ریخته‌گری مداوم شرکت فولاد هرمزگان در سه‌ماهه نخست سال جاری نسبت به سه‌ماهه نخست سال 1401 با ثبت رکوردهای پی‌درپی و عبور از میزان تولید سال گذشته فراتر از ظرفیت اسمی، برگ زرین دیگری به کارنامه افتخارات فولاد هرمزگان را رقم زدند. متخصصان فولادی نشان دادند در صورت رفع موانع تولید و پشتیبانی‌های درون و برون‌سازمانی در سایه تلاش مضاعف و انجام کار گروهی، با وجود نوسانات محدودیت مصرف برق، قادر به ثبت رکوردهای متعدد و ارتقای تولید ملی در شرایط تحریم‌های ظالمانه هستند. کارکنان فولاد هرمزگان در سال «مهار تورم و رشد تولید» با تولید 156 هزار و 237 تن تختال در فروردین‌ماه و تولید 156 هزار و 566 تن تختال در اردیبهشت‌ماه سال 1402، موفق به ثبت پیاپی دو رکورد در تولید محصول نهایی شدند. جهادگران عرصه صنعت در ناحیه فولادسازی و ریخته‌گری مداوم شرکت فولاد هرمزگان در اردیبهشت‌ماه سال جاری با عبور از رکورد قبلی توقفات اضطراری و تأخیر در کارگاه ذوب در بهمن‌ماه 1401 از 3.1 دقیقه بر ذوب به 3 دقیقه بر ذوب، افتخار دیگری به کارنامه فولاد هرمزگان افزودند. ثبت رکورد جدید عیوب گرم تختال از 0.55 درصد در فروردین 1401 به 0.35 درصد در خردادماه 1402 حاصل تلاش تیمی همکاران در واحدهای تولیدی و تعمیراتی، دفاتر فنی تولید و تعمیرات، برنامه‌ریزی و کنترل کیفیت است. کاهش ذوب‌های خارج از رنج آنالیزی سفارش مشتری در سه‌ماهه نخست سال 1402 نسبت به سه ماه آخر سال 1401، از 0.11 درصد به 0.06 درصد، معادل 2 ذوب از 3 هزار و 738 ذوب تولیدی که نشانگر گامی مثبت در جهت ارائه محصولات با کیفیت مطلوب و پایدار به شمار می‌رود، نتیجه همدلی و کار گروهی همکاران در واحد تولید ذوب، دفتر فنی تولید و کنترل کیفیت است. در خردادماه سال 1402 فولاد هرمزگان موفق شد میزان تختال‌های کیفی بدون عیب سطحی را که نیاز به عملیات تکمیلی نداشته به 99.65 درصد برساند. رکورد قبلی تختال‌های کیفی در بازرسی گرم به میزان 99.45 درصد کل تختال‌های تولیدی، در فروردین‌ماه 1401 به دست آمده بود. متخصصان فولادی نشان دادند در صورت رفع موانع تولید از هر مانعی بدون توجه به چالش‌ها عبور می‌کنند. همچنین فولادسازان جوان شرکت فولاد هرمزگان موفق شدند رکوردهای جدیدی در سه‌ماهه نخست سال 1402 نسبت به سه‌ماهه نخست سال 1401، در زمینه تناژ ذوب، تعداد ذوب تولیدی و ریخته‌گری‌شده، زمان تخلیه تا تخلیه، زمان توقفات کوره‌های قوس، زمان آماده‌سازی کوره‌های قوس، مصرف نسوز، کاهش عیوب گرم ریخته‌گری و کاهش ذوب‌های خارج از رنج آنالیز شیمایی و … به ثبت برسانند. همچنین در این مدت رکورد تولید ذوب کوره قوس به میزان 463 هزار و 47 تن در سه‌ماهه نخست سال 1402 و افزایش 15 درصدی تولید نسبت به تولید سه‌ماهه اول سال 1401؛   رکورد تولید تختال به میزان 449 هزار و 136 تن در سه‌ماهه نخست سال 1402 و افزایش 15 درصدی تولید نسبت به تولید سه‌ماهه اول سال 1401،  رکورد سه‌ماهه نخست سال در تعداد ذوب تولیدشده از 3 هزار و 273 به سه هزار و 736 ذوب نسبت به سه‌ماهه نخست سال 1401، رکورد کاهش زمان تخلیه تا تخلیه کوره قوس در سه‌ماهه نخست سال جاری نسبت به سه‌ماهه نخست سال 1401 از 69 دقیقه بر ذوب به 65 دقیقه بر ذوب و  رکورد کاهش زمان آماده‌سازی کوره قوس در سه‌ماهه نخست سال جاری نسبت به سه‌ماهه نخست سال 1401 از 4.9 دقیقه بر ذوب به 4.2 دقیقه بر ذوب و رکورد افزایش بازدهی کوره‌های قوس در سه‌ماهه نخست سال جاری نسبت به سه‌ماهه نخست سال 1401 از 79.8 درصد به 82.4 درصد و   رکورد کاهش توقفات اضطراری و تأخیر کوره قوس در سه‌ماهه نخست سال جاری نسبت به سه‌ماهه نخست سال 1401 از 9.7 دقیقه بر ذوب به 4.5 دقیقه بر ذوب شکسته شد. علاوه بر این در بهار امسال رکورد کاهش ذوب‌های خارج از رنج آنالیز شیمیایی در سه‌ماهه نخست سال جاری نسبت به سه‌ماهه نخست سال 1401 از 0.11 درصد به 0.06 درصد و رکورد کاهش مصرف نسوز کوره قوس در سه‌ماهه نخست سال جاری نسبت به سه‌ماهه نخست سال 1401 از 3.8 Kg/Heat به 2.77 Kg/Heat و نیز رکورد کاهش مصرف نسوز تاندیش در سه‌ماهه نخست سال جاری نسبت به سه‌ماهه نخست سال 1401 از 1.98 Kg/Heat به 1.87 Kg/Heat و  رکورد کاهش مصرف نسوز کل فولادسازی در سه‌ماهه نخست سال جاری نسبت به سه‌ماهه نخست سال 1401 از 7.48 Kg/Heat به 6.49 Kg/Heat هم شکسته شد. پایان پیام/

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید