قاضی دادگاه نیویورک ترامپ را به دلیل اهانت به دادگاه به پرداخت ۹۰۰۰ دلار جریمه محکوم کرد.

دادگاه نیویورک ترامپ را ۹۰۰۰ دلار جریمه کرد

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید