در روز عاشورای حسینی عاشقان امام آزادگی حضرت حسین بن علی (ع) در قالب دسته‌جات عزاداری در سطح شهر در مصیبت خامس آل عبا و یاران باوفایش به نوحه‌خوانی، سینه‌زنی و زنجیززنی پرداختند.

دسته‌روی روز عاشورا در ساری

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید