رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: موضوع یارانه‌ها چه قبل و چه بعد از انقلاب به شیوه صحیح مدیریت نشده است اما در دولت فعلی و تلاش بسیار در حال اصلاح است.

سروری: اصلاح یارانه‌ها به نفع دهک‌های پایین امری مهم و لازم است

به گزارش فارس، پرویز سروری رئیس شورای عالی استان‌ها در نشست هم‌اندیشی اعضای این شورا با علیرضا عسکریان معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به جایگاه شورای عالی استان‌ها در قانون اساسی، گفت: یک فصل از قانون اساسی به موضوع شوراها پرداخته است و شورای عالی استان‌ها به عنوان بالاترین نهاد شورایی و پارلمان محلی مورد توجه قرار گرفته است. وی افزود: اگرچه بیشترین‌ توجه به شوراها در این دوره توسط قوای سه‌گانه صورت گرفته است، اما هنوز تا رسیدن به قله مطالبات شورایی و جایگاه واقعی شوراها و آن‌چه مورد تأکید امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است، فاصله داریم. رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه ضمن ارج نهادن به حضور دکتر عسکریان معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خاطرنشان کرد: این معاونت بیشترین تأثیر را در زندگی مردم به خصوص دهک‌های پایین دارد و حوزه مهمی محسوب می‌شود و در مسیر درست قرار گرفتن این معاونت می‌تواند، تأثیرات مهمی در زندگی مردم و بر اقتصاد کشور داشته باشد. سروری در پایان به موضوع یارانه‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: موضوع یارانه‌ها چه قبل و چه بعد از انقلاب به شیوه صحیح مدیریت نشده است اما در دولت فعلی و تلاش بسیار در حال اصلاح است که امیدواریم این مسئله به خوبی پیش رود و به سرانجام مطلوبی که به نفع مردم و به ویژه دهک‌های پایین است، برسد. پایان پیام/

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید