مردم از دلیل حضورشان در گلزار شهدا در لحظه عروج حاج قاسم می‌گویند.

فیلم| واکنش مردم در گلزار شهدا در لحظات عروج حاج‌ قاسم

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید