بر اساس اعلام سامانه پایش هوای کشور شاخص کیفیت هوا در هیچ کدام از شهرهای خوزستان پاک نیست.

هوای امروز در هیچکدام از شهرهای خوزستان پاک نیست

به گزارش فراخوان مقاله چهارمین کنگره بین‌المللی فن‌آوری، ارتباطات و دانش از اهواز، بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، امروز شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه نیوساید اهواز ۱۰۳ میکروگرم بر مترمکعب بوده بنابراین هوای این شهر در وضعیت “ناسالم برای گروه‌های حساس” بوده است. طبق شاخص ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون هوای اندیمشک، دزفول، شوشتر، سوسنگرد و ماهشهر نیز “قابل قبول” بوده و هوای هیچکدام از شهر‌های خوزستان در شرایط “پاک” نبوده است. شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است. پایان پیام/

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید