عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت : هنوز شهرداری تهران لایحه ای در خصوص فروش متری مسکن نیاورده است و در صورتی که لایحه بیاید در کمیسیون تخصصی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

چراغ شورا برای فروش متری مسکن سبز می شود؟

مهدی عباسی عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی فارس درباره فروش متری مسکن گفت: باید لایحه ای در این زمینه از سوی شهرداری تهران آورده شود. وی ادامه داد: بعد از آن باید موضوع در کمیسیون تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و بعد از آن به صحن شورای شهر تهران بیاید. عباسی در پاسخ به این پرسش که تا پایان سال جاری این موضوع به نتیجه می رسد، گفت: باید لایحه آورده شود و بعد زمان بدهیم. بر اساس این گزارش، یکی از مشکلات مردم در تهران گرانی مسکن و اجاره بها است. شهرداری تهران با تشکیل قرارگاه مسکن سعی بر رفع این مشکل دارد البته باید تمامی نهادهای مسوول در این زمینه پای کار بیایند. فروش متری مسکن یکی از پیشنهاداتی که از سوی شهرداری پیگیری می شود. با فروش متری مسکن شهروندان می توانند به صورت خُرد خُرد خانه دار شوند. یکی از پتانسیل های بزرگ شهر تهران در امر مسکن، خانه های قدیمی و بافت ناپایدار است که هزاران هکتار می شود. با نوسازی و بهسازی این بافت های فرسوده می توان اتفاقات خوبی برای شهر تهران رقم زد. همچنین شهرداری تهران جهت بهره برداری از این بافت فرسوده و نوسازی آن ها، تصمیمات و برنامه های مختلفی را در دستور کار قرار داده است. پایان پیام/

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید