وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در شهرستان میناب در یازدهمین سوگواره نوحه های نشسته «پامنبری» شرکت کرد.

یازدهمین سوگواره نوحه های نشسته میناب با حضور وزیر فرهنگ

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید